Fysiotherapiepraktijk Apeldoorn

     055 534 35 46

Revalidatie in Apeldoorn

CVA revalidatie in Apeldoorn

Verbetert uw dagelijks functioneren!

Met CVA fysiotherapie helpt onze CVA fysiotherapeut in Apeldoorn u met revalideren na een CVA of beroerte. CVA is de afkorting van cerebro vasculair accident: een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro). Een CVA wordt ook wel een beroerte genoemd. Een CVA kan ontstaan door een herseninfarct, waardoor er tijdelijk te weinig bloed wordt aangevoerd, of door een bloeding in de hersenen. Bij een CVA ontstaat een beschadiging in een deel van de hersenen. Daardoor valt de functie van dat hersengedeelte uit. Dit geeft acute verschijnselen, zoals verlammingen in één helft (links of rechts) van het lichaam. Zo'n verlamming aan één kant noemt men hemiplegie. Ook afasie (problemen met taal) komt vaak voor. Welke klachten optreden is afhankelijk van de plaats in de hersenen waar het CVA plaatsvindt. De acute verschijnselen verminderen vaak na enkele dagen of weken. Of er restverschijnselen blijven en hoe ernstig die zijn, verschilt van persoon tot persoon.  Na een CVA of beroerte moet zo snel mogelijk met revalidatie worden begonnen. De eerste dag na het CVA wordt in het ziekenhuis meestal al gestart met bewegingsoefeningen. Dit ondersteunt het spontane herstel. Verlamde ledematen moeten regelmatig worden bewogen om vast gaan zitten van spieren en gewrichten te voorkomen. Vooral de schouder aan de verlamde kant van het lichaam is hiervoor gevoelig. Bij ons kunt u uw revalidatie voortzetten, wij komen ook bij u thuis.

Wat levert revalidatie na een CVA u op?

Na ontslag uit het ziekenhuis kunnen wij u thuis of in onze fysiotherapiepraktijk helpen met uw revalidatie. De behandelend arts stelt in overleg met u een behandelplan op. Vaak wordt een combinatie van therapieën toegepast. De fysiotherapeut geeft hulp bij het bewegen, bewaren van het evenwicht, staan en lopen. Ook geeft hij of zij advies over loophulpmiddelen en rolstoelen. Logopedie is belangrijk wanneer er problemen zijn met het spreken en/of het begrijpen van taal. De ergotherapeut richt zich op het zo veel mogelijk zelfstandig uitvoeren van alledaagse handelingen zoals eten, wassen, aankleden en toiletbezoek. Ook kan de ergotherapeut advies geven over hulpmiddelen en over aanpassingen in huis. Na ongeveer zes tot twaalf maanden treedt doorgaans geen verder herstel meer op. Als er sprake is van blijvende verlamming, is voortzetting van fysiotherapie gewenst.

Samengevat levert ons revalidatieprogramma na een CVA u het volgende op:
1. Beter bewegen
2. Beter evenwicht
3. Beter staan
4. Beter lopen
5. Minder vermoeidheid
6. Meer kracht

Wat doet onze CVA fysiotherapeut?

Een CVA (beroerte) heeft vaak blijvende gevolgen. Welke verschijnselen dat zijn, hangt af van de plaats en de ernst van de hersenbeschadiging. Meestal is het zo dat de verschijnselen die direct na het CVA optreden zich enigszins herstellen, maar wel voor een deel blijven bestaan. Naast de vaak voorkomende verlammingen en spraakstoornissen kunnen zich op langere termijn ook de volgende verschijnselen voordoen: vermoeidheid, geheugen- en concentratiestoornissen, verstijving van gewrichten en spieren die niet gebruikt worden vanwege de verlammingen, epilepsie en depressie. Ook emotionele onevenwichtigheid en vermindering van het sociaal aanpassingsvermogen (op het juiste moment de juiste dingen doen) komen voor. Om blijvende gevolgen zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat u snel start met revalideren.
De fysiotherapeut bepaalt in samenspraak met de patiënt haalbare doelen. Het programma wordt aangepast aan de mogelijkheden en individuele capaciteiten om te leren bewegen. Samen met de fysiotherapeut wordt gezocht naar oplossingen en de juiste acties ondernomen om weer verantwoord te leren bewegen en zo goed mogelijk te blijven bewegen.

Ons revalidatieprogramma CVA in het kort:
- Intake en opstellen van uw persoonlijke programma
- Voorlichting over CVA en adviezen voor een gezonde leefstijl
- Aanleren van zelfmanagement
- Verantwoord leren te bewegen
- Trainnen van belasting en belastbaarheidsbalans
- Spierversterkende en mobiliserende oefeningen
- Verbeteren van uw aerobe capaciteit
- Aanleren van functionele oefeningen
- Aanpassing van het programma bij co-morbiditeit
- Oefeningen om zelfstandig uit te voeren

Wordt CVA revalidatie vergoed door mijn zorgverzekeraar?

CVA revalidatie voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering indien u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Wanneer uw aandoening chronisch is worden de behandelingen fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Een chronische aandoening betekent dat uw aandoening op de Lijst Borst of Chronische Lijst moet staan. Voor jongeren tot en met 18 jaar worden behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Vraag uw fysiotherapeut of u een chronische aandoening heeft.

Wilt u meer weten over Revalidatie na een CVA?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel, mail of chat met ons, we helpen u graag bij uw herstel!

Fysiotherapie in Apeldoorn - online je afspraak maken   Online afspraak
Fysiotherapie in Apeldoorn - bellen voor een afspraak   Bel 055 534 35 46
Fysiotherapie in Apeldoorn - contact   Heeft u een vraag?
Praktijk de Gaarde

Gezondheidscentrum de Gaarde
Waleweingaarde 4
7329 BD Apeldoorn

Openingstijden Praktijk
Maandag: 08:00 - 21:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 18:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.
Spreekuur zonder afspraak
Maandag: 19:00 - 20.00 uur.
Openingstijden FysioFit
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 20:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.

* Met uitzondering van feestdagen.

Praktijk de Eglantier

Gezondheidscentrum de Maten
Eglantierlaan 11
7329 AN Apeldoorn

Openingstijden Praktijk
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 18:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 21:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.
Openingstijden FysioFit
Maandag: 08:00 - 21:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 19:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 21:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 20:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.

* Met uitzondering van feestdagen.

Praktijk 't Fort

Winkelcentrum t Fort
Linie 101
7325 DP Apeldoorn

Openingstijden Praktijk
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 18:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 21:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.
Openingstijden FysioFit
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 20:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.

* Met uitzondering van feestdagen.

Praktijk Zuidbroek

Wijk Zuidbroek
Laan van Zuidbroek 109
7324 BJ Apeldoorn

Openingstijden Praktijk
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 21:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.
Openingstijden FysioFit
Maandag: 10:30 - 11:30 uur.

* Met uitzondering van feestdagen.

Wat neemt u mee?
Een geldig legitimatiebewijs
Uw verzekeringsgegevens
Een handdoek

Even voorstellen

Fysiotherapeut Apeldoorn Karlijn Harleman

Karlijn Harleman
Praktijk 't Fort
Praktijk Zuidbroek

Fysiotherapeut Birgit Bebelaar Apeldoorn Osseveld Woudhuis Fort

Birgit Bebelaar
Praktijk 't Fort

Fysiotherapeut Jeanne Brinkman Apeldoorn de Maten Gaarde

Jeanne Brinkman
Praktijk de Gaarde

Fysiotherapeut Apeldoorn Marjo Sloot

Marjo Sloot
Praktijk de Eglantier