Tarieven

Behandeltarieven en tarieven fysiofit groepslessen

De onderstaande behandeltarieven geven inzicht in de prijs per behandeling voor patiënten die niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie, oefentherapie, osteopathie of acupunctuur. Leeuwis Fysiogroep heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Screening, intake en onderzoek   € 46,86
Intake en onderzoek na verwijzing   € 43,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis   € 54,25
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek   € 52,85
Echografisch onderzoek   € 32,75
Fysiotherapie   € 32,75
Fysiotherapie aan huis   € 42,60
Fysiotherapie lange behandeling *
* Alleen bij bepaalde chronische aandoeningen.
  € 44,30
Fysiotherapie lange behandeling aan huis *
* Alleen bij bepaalde chronische aandoeningen.
  € 57,40
Bekkenfysiotherapie   € 45,00
Bekkenfysiotherapie aan huis   € 57,50
Kinderfysiotherapie   € 44,30
Kinderfysiotherapie aan huis   € 57,40
Manuele therapie   € 40,80
Manuele therapie aan huis   € 53,90
Medical Taping *
* Tape 
€ 12,00 + tarief fysiotherapie € 32,75.
  € 44,75
Oedeemtherapie   € 44,30
Oedeemtherapie aan huis   € 57,40
Revalidatie   € 32,75
Intake na verwijzing oefentherapie   € 41,15
Intake na verwijzing oefentherapie aan huis   € 54,25
Oefentherapie Cesar - Mensendieck   € 30,70
Oefentherapie Cesar - Mensendieck aan huis   € 42,60
Psychosomatische oefentherapie Cesar   € 39,64
Psychosomatische oefentherapie Cesar aan huis   € 52,00
Acupunctuur   € 60,50
Osteopathie *
* Behandeltijd 50-60 minuten.
  € 90,00
Osteopathie kort consult *
* Behandeltijd 20-30 minuten in overleg met uw Osteopaat.
  € 45,00
Shockwave *
* Onderdeel behandeling fysiotherapie, alleen beschikbaar op Praktijk de Eglantier.
  € 32,75
FysioFit Groepslessen    
Intake Medisch Fitness, fitheidstest.   € 31,50
Medisch Fitness maandabonnement, deelname 1 keer per week (incl. 6% BTW)   € 32,50
Medisch Fitness maandabonnement, deelname 2 keer per week (incl. 6% BTW)   € 60,00
G-Fitness maandabonnement, deelname 1 keer per week (incl. 6% BTW)   € 75,00
Medisch Fitness 10 rittenkaart, 12 weken geldig (incl. 6% BTW)   € 95,00
Medisch Fitness 1 rittenkaart, 1 week geldig (incl. 6% BTW)   € 12,50
Ontspanningscursus, 8 lessen in 8 acht weken (incl. 6% BTW)   € 100,00
Niet nagekomen afspraak *
* Afspraken die niet 24 uur tevoren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht. Dit geldt niet voor FysioFit.
  Behandeltarief

Een behandeling duurt gemiddeld 15-30 minuten met uitzondering van: een lange behandeling fysiotherapie (30-40 min), manuele-therapie (10-30 min) en een normaal consult osteopathie (50-60 min). 

Vergoedingen uit de basisverzekering

Fysiotherapie en oefentherapie worden slechts in een aantal gevallen volledig vergoed uit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Zorg ervoor dat u een aanvullende verzekering heeft met voldoende fysiotherapie.

1. Jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie volledig vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen, maximaal 9.

2. Jongeren met een chronische aandoening*

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie volledig vergoed krijgen.

3. Volwassenen vanaf 18 jaar met een chronische aandoening*

Volwassenen vanaf 18 jaar met een chronische aandoening krijgen fysiotherapie en oefentherapie volledig vergoed vanaf de 21-ste behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. 
Een uitzondering hierop is de aandoening Claudicatio Intermittens (arterieel vaatlijden) stadium 2 Fontaine. Indien u door de specialist verwezen wordt naar aanleiding van deze diagnose krijgt u vanaf de eerste behandeling 37 behandelingen vergoed uit de basisverzekering over een periode van 12 maanden. 

4. Jongeren en volwassenen met urine-incontinentie

Jongeren en volwassenen met urine-incontinentie krijgen de eerste 9 behandelingen Bekkenfysiotherapie volledig vergoed.

Chronische aandoening: Een chronische aandoening betekent dat uw aandoening op de Lijst Borst (chronische lijst) moet staan. Vraag uw fysiotherapeut of u een chronische aandoening heeft.

 

Vergoedingen uit de aanvullende verzekering

Komt u niet in aanmerking voor bovenstaande vergoedingen uit de basisverzekering dan worden behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut.

1. Fysiotherapie, oefentherapie en shockwave-therapie

Fysiotherapie, oefentherapie en shockwave-therapie worden in de meeste gevallen uit de aanvullende verzekering vergoed. Hoeveel in uw situatie vergoed wordt, kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden. Shockwave therapie is bij Leeuwis Fysiogroep onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling en  afhankelijk van de oorzaak van de klacht wordt de Shockwave behandeling aangevuld met diverse mobilisaties en oefeningen, er wordt 20-30 minuten per behandeling ingepland. 

2. Acupunctuur en osteopathie

Acupunctuur en osteopathie worden in de meeste gevallen deels vergoed uit de aanvullende verzekering. Ze vallen onder de vergoeding van de alternatieve geneeswijzen en of overige paramedische hulp. Hoeveel in uw situatie vergoed wordt, kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

 

Natura en restitutie zorgpolissen

1. Natura zorgpolis

De verzekeraar vergoedt de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan uw zorgverlener. Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. Leeuwis Fysiogroep hanteert de tarieven van uw zorgverzekeraar.

2. Restitutie zorgpolis

U ontvangt een factuur van uw zorgverlener(bij ons via Famed) welke u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. Leeuwis Fysiogroep hanteert de tarieven van uw zorgverzekeraar.


DSW Zorgverzekeraar

 

United Consumers Zorgverzekering logo_avero.gif logo_onvz.gif logo_menzis.gif  logo_salland.gif logo_ozf.gif   logo_iak.gif logo_aegon.gif
logo_deltalloyd.gif logo_groeneland.gif logo_unive.gif logo_vgz.gif logo_vvaa.gif logo_nn.gif logo_ohra.gif logo_achmea.gif logo_fbto.gif
logo_cz.gif logo_azivo.gif logo_degoudse.gif logo_asr.gif logo_allianz.gif logo_aevitae.gif  logo_zilverenkruis.gif logo_anderzorg.gif  logo_dsw.gif