Revalidatie bij Claudicatio Intermittens

Bij patiënten met claudicatio intermittens is aangetoond dat conservatieve behandeling, waarbij patiënten gestimuleerd worden veel te lopen door middel van Looptraining, meestal leidt tot verbetering van de loopafstand.

Wat is Claudicatio Intermittens

Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen, en hierdoor tijdens het lopen even rust moeten nemen, doen zij net alsof zij naar etalages kijken. Hier komt de naam etalageziekte vandaan. Het is een uiting van doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van slagaderverkalking of ook wel atherosclerose genaamd.

Wat levert revalidatie bij Claudicatio Intermittens u op?

Bij patiënten met claudicatio intermittens is aangetoond dat conservatieve behandeling, waarbij patiënten gestimuleerd worden veel te lopen, meestal leidt tot verbetering van de loopafstand. Er zijn veel onderzoeken gedaan waarin looptraining vergeleken werd met andere vormen van behandeling. Uit al die onderzoeken bleek dat de maximale pijnvrije loopafstand na looptherapie duidelijk verbeterd was (tot 210%). Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks traint, bij voorkeur drie keer per dag, en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. In het begin krijgt u 2 – 3 keer per week begeleiding van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot net voor u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden.

Claudicationet

Wij zijn aangesloten bij Claudicationet, een landelijk systeem waarbij fysiotherapeuten zijn aangesloten die gespecialiseerd zijn in het geven van looptrainingen. Meer informatie op de website van Claudicationet. Claudicationet → 

Vergoeding revalidatie bij Claudicatio Intermittens

De vergoeding voor deze begeleiding valt onder de fysiotherapie en komt uit uw aanvullende pakket. Wij helpen u graag weer verder!

Tarieven →