Psychosomatische therapie bij Leeuwis Fysiogroep

Psychosomatische klachten kunnen ontstaan door een verstoord evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Met psychosomatische therapie kunnen wij inzicht krijgen in de oorzaak van uw klacht en uw klacht verhelpen.

Wat is psychosomatische therapie

De psychosomatisch werkende therapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings of stressgerelateerde klachten en onbegrepen lichamelijke klachten. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. Lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven.

Wanneer psychosomatische therapie

Algehele vermoeidheid, verlaagde weerstand, duizeligheid, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen, maag- en buikklachten, prikkelbaar, gejaagdheid en slecht slapen. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op deze lichamelijke klachten. Uw weerstand zowel fysiek als mentaal neemt af waardoor psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

Behandeling psychosomatische therapie

Tijdens de eerste afspraak wordt een behandelplan opgesteld aan de hand van een screening en een intake gesprek. Hierna volgt een behandeling. Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt echter veelal om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, psycholoog, bedrijfsarts en/of andere disciplines. Afstemming van behandelplannen vergroot immers de kans op herstel. Het doel van psychosomatische therapie is om inzicht krijgen in de oorzaak van uw klacht. De psychosomatisch werkende therapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.Tijdens de behandeling wordt met u gewerkt aan het aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem, het opvoeren van belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting, het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording. Verder wordt er tijdens de behandeling gewerkt aan het aanvoelen en leren respecteren van uw eigen grenzen, het activeren van gedragsverandering, om op een andere manier om te gaan met uw klachten. Kortom het bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren.

Psychosomatisch therapeut

U kunt bij ons rechtstreeks, zonder tussenkomst van een arts, een afspraak maken onze psychosomatisch therapeut. Maar ook via verwijzing van de huisarts of medische specialisten.

M.Groot.Lipman.png Groot Lipman, M.
Psychosomatisch therapeut

 

Eglantierlaan 11 Apeldoorn
Waleweingaarde 4 Apeldoorn

Ellen Bouwmeester Bouwmeester, E.
Psychosomatisch therapeut

 

Eglantierlaan 11 Apeldoorn
Linie 101 Apeldoorn